FacebookTwitterEmail

Viktig å vite

Generelt

NaturEventyr AS er medlem av Reisegarantifondet. Alle norske turoperatører plikter å stille en økonomisk garanti til fondet. Dette sikrer deg som kunde. Utenlandske selskaper som annonser sine turer i Norge er ikke underlagt de samme reglene. Selv om de må stille garanti i eget land dekker denne ikke eventuelle bestillinger fra Norge. Tørr du å forhåndsbetale tusenvis av kroner på en reise, uten noen form for sikkerhet?

Før du skal bestille en reise er det en fordel å være oppmerksom på en del ting rundt selve bestillingen og hvilke muligheter og regler som gjelder. Her har vi derfor samlet det meste av det som er verdt å vite før du bestiller drømmereisen. Informasjonen er delt inn i kategorier som du finner i menyen oppe til høyre.

Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål her, er du velkommen til å kontakte oss på post@natureventyr.com eller på telefon 905 01 555.

Reisevilkår

Nedenstående samt den informasjonen som fremkommer i våre kataloger og prislister utgjør våre reise- og avtalevilkår. Endringer av opplysninger kan forekomme og disse endringene vil da erstatte de som fremkommer i katalogen eller på websidene. Avtalen er således basert på den eventuelt korrigerte informasjon og bestillingsbekreftelse. Vilkårene er regulert gjennom Lov om Pakkereiser.

Generelle forbehold

Mange av våre turer går til land med en annen «virkelighet» enn hva man er vant med i Norge. Samfunnet er totalt ulikt og mange skrevne og uskrevne lover gjelder. Som oftest fungerer alle våre reiser som fastlagt i programmet, men ikke alltid. Storm og uvær, endringer fra de lokale myndigheter mv. kan medføre at vi på kort varsel må forandre turopplegget. Dette betyr at vi kan bli tvunget til å endre programmet for reisen din. Slike endringer som skyldes uforutsette forhold, hvor den reisende så langt som mulig får en fullgod erstatning, vil ikke medføre rett til reduksjon eller endring i prisen.

Bestilling

§1.1 Bestillingen av reisen er bindene.

§1.2 Depositum,  minimum kr. 2.500,-, betales ved bestilling. Reise- og avtalevilkårene er gjeldene når reisen er bekreftet av NaturEventyr, selv om ikke depositumfaktura er sendt ut eller betalt. Merk at noen reiser må betales fullt ut ved bestilling. Ved bestilling av liveaboard- eller gruppeturer sendes faktura ut når det er tilstrekkelig antall deltakere til at turen blir arrangert.

§1.3 Endringer i bestillingen belastes med et gebyr på kr. 1.000,-. Dette forutsetter at endringen lar seg gjennomføre. Endring av navn på flybilletter kan bare gjøres i henhold til  det enkelte flyselskaps regler.

Betaling

§2.1 Reisens restbeløp, minus innbetalt depositum, skal være betalt til NaturEventyr AS i henhold til forfallsdato, senest 60 dager før avreise. For reiser bestilt mindre enn 60 dager før avreise må hele reisen betales omgående. Liveaboardturer uten flyreise belastes i henhold til rederiets vilkår. Bekreftelse på betalingen må da sendes til NaturEventyr AS på post@natureventyr.com.

§2.2 Forsinket eller manglende betaling  er å anse som mislighold og gir NaturEventyr AS rett til å heve bestillingen. Merk at dette belastes med gebyr i henhold til avbestillingsreglene.

Arrangørens ansvar

§3.1 NaturEventyr AS har som turoperatør stilt garanti til Reisegarantifondet, Postboks 227 Sentrum 4001 Stavanger.

§3.2 NaturEventyr AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold. Det tas forbehold om endringer som følge av lokale forhold utenfor vår kontroll. Forhåndsannonsert endring av flyselskap, avgangs- eller ankomsttid eller ankomststed kan forekomme. Dette gir ikke rett til kompensasjon. Det forutsettes at endringene ikke har betydning for reisens hovedformål. Dette vil håndteres av våre samarbeidspartnere etter beste evne. For liveaboard turer gjelder spesielle regler – se § 10.1. Det er den enkelte  gjests  ansvar å kontrollere at fakturaer og informasjon samsvarer med bestilte reise. Ved kjøp av arrangement som ikke inkluderer flyreise står man selv ansvarlig for å møte på riktig sted til rett tid. Endringer tett opp mot avgang kan forekomme.

§3.3 NaturEventyr AS påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisenes egen forsømmelse.

§3.4 Etter internasjonale regler og lover har flyselskaper og rederier adgang til å begrense sitt erstatningsansvar, et ansvar som kan være lavere enn det som gjelder ifølge norsk lovgivning. Det henstilles derfor til alle reisende å tegne en fullgod reise- og ulykkesforsikring som også dekker hjemreise.

Vaksiner

Den reisende står selv ansvarlig for å ta de nødvendig vaksiner. Se våre websider om reisemedisin og kontakt lege.

Reisedokumenter

§4.1 Pass og visum
Pass kreves for alle* reiser utenfor Norden. Passet må ved innreise til mange land være gyldig i minst 6 måneder etter utreise. For en del land kreves visum. Kontakt oss for nærmere detaljer omkring dette.

§4.2 Reisedokumenter
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter er riktig og i henhold til det som er bestilt samt å møte frem i god tid før avreise.

§4.3 Flybilletter og vouchere
Flybillett/voucher er et verdipapir som den reisende har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader som påløper grunnet tap må dekkes av den reisende.

§4.4 Adresseendring
Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orienter om eventuell adresseendring slik at informasjon og dokumenter kommer frem i tide.

Priser

§5.1 Prisendringer
NaturEventyr AS tar forbehold om eventuelle prisjusteringer som skyldes endrede transportpriser, herunder brennstoffpriser, valutakurs endringer, skatter eller avgifter. En prisøkning på mer enn 15% av avtalt kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Forøvrig gjelder  avbestillingsvilkår og refusjon relatert til disse.

Avbestilling og refusjon

§6.1 Avbestilling må skje skriftlig.

§6.2 Avbestillingsdato er den dato NaturEventyr AS mottar avbestillingen. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helgedag eller alminnelig fridag må avbestillingen være innkommet senest vanlige virkedag før denne.

Refusjon og gebyrer

§7.1 Ved avbestilling mer enn 90 dager før avreise påløper gebyr kr. 2.000,-.

§7.2 Ved avbestilling 89 – 60 dager før avreise trekkes 30% av reisens totalkostnad.

§7.3 Ved avbestilling 59 – 41 dager før avreise belastes 50%.

§7.4 Ved avbestilling 40 – 0 dager før avreise må reisen betales i sin helhet

§7.5 Ved uteblivelse på avreisedagen gis ingen refusjon.

§7.6 Den reisende kan vederlagsfritt avbestille sin reise dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før avreise konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller annet som kan likestilles med dette og det er rimelig grunn til å anta at dette vil gjøre seg gjeldene når reisen begynner. Det forutsettes at Utenriksdepartementets anbefaler folk ikke å reise til det aktuelle området. Merk at liveaboards og hotell booket uten flyreise ikke omfattes av dette, men belastes i henhold til gebyrer i §7.8.

Gruppebestilling er definert som en bestilling for 6 personer eller fler gjort samtidig, og/eller når det er reservert et gitt antall plasser på en og samme avgang.

§7.7 Avbestillingregler for grupper, enkeltpersoner i grupper og liveaboardgjester med flybilletter.

 • Ved avbestilling mindre enn 7 dager etter bestilling belastes gebyr kr. 500,-/person
 • Ved avbestilling mer enn 90 dager før avreise må 30% av reisens totalpris betales
 • Ved avbestilling 89-41 dager før avreise må 50% av reisens totalpris betales
 • Ved avbestilling 40 – 0 dager før avreise må turen betales fullt ut

§7.8 Avbestillingregler for grupper, enkeltpersoner i grupper og liveaboardgjester uten flybilletter.

 • Ved avbestilling mindre enn 7 dager etter bestilling belastes gebyr kr. 500,-/person
 • Ved avbestilling mer enn 90 dager før avreise må 50% av reisens totalpris betales
 • Ved avbestilling 89-41 dager før avreise må 75% av reisens totalpris betales
 • Ved avbestilling 40 – 0 dager før avreise må turen betales fullt ut

§7.9 VIKTIG! På noen liveaboardturer vil være spesielle vilkår for avbestilling. Dette vil bli skriftlig opplyst før betaling.

Forsikringer

§8.1 Avbestillingsbeskyttelse
Avbestillingsbeskyttelse må tegnes sammen med eller før reisen og utgjør 3,5% av reisens totale kostnad, minimum kr. 500,-. Hvis avbestillingsbeskyttelse ikke er tegnet gjelder vanlige avbestillingsregler. Merk at man i de fleste helårs reiseforsikringer også har en avbestillingsforsikring. Det samme gjelder dersom du benytter kredittkort ved betaling. Sjekk med ditt forsikrings- og/eller kortselskap.

§8.2 Dersom avbestillingsbeskyttelse er tegnet hos NaturEventyr AS refunderes hele det innbetalte beløp med fradrag av forsikringssummen og et administrasjonsgebyr på kr. 1.000,- per person. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder kun hvis avbestillingen skyldes akutt sykdom, ulykke eller dødsfall som rammer reisedeltaker, ektefelle/samboer, barn, søsken foreldre eller svigerforeldre. Legeerklæring må fremlegges. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder kun for den som har tegnet polisen.

§8.3 Reise- og dykkeforsikring
Den reisende er pliktig til å tegne en reiseforsikring som skal dekke eventuell hjemtransport. Forsikringen må også dekke dykking. Forsikringsbevis må kunne fremlegges.

Grupper

§9.1 Gruppereise
Ved gruppereise er det angitt et minimum antall reisende for at turen skal gjennomføres. Dersom dette antallet ikke oppfylles kan turen likevel ofte gjennomføres mot et pristillegg. Skulle dette tillegget overstige 10% av reisens totalkostnad kan den reisende avbestille turen uten vederlag.

Liveaboardturer

§10.1 Liveaboardturer/safarier
Liveaboardturer/dykkesafarier krever et minimum antall deltakere for at båten skal kunne gå ut. Dersom dette antallet ikke nås kan NaturEventyr flytte den reisende til en annen båt med tilsvarende program. Ved uforutsette problemer med en båt vil en med tilsvarende standard erstatte denne.  Dersom alternativer ikke finnes kan turen avlyses. Innbetalte beløp vil da bli refundert i sin helhet.
I spesielle tilfeller kan avgangen flyttes. Dette gjelder dersom minimum antall ikke er oppnådd og en større gruppe ønsker båten på en annen dato i samme periode.
Flytting av avgangen som følge av endring av flytider kan forekomme. Dersom avgangstiden endres med mer enn 48 timer kan turen avbestilles vederlagsfritt. Endringer mindre enn 48 timer gir ikke rett til refusjon. Informasjon om endring mer enn 6 timer opplyses senest 14 dager før avreise. Endringer på mer enn 6 timer mindre enn 14 dager før avreise gir rett til avbestilling mot gebyr kr. 2.000,-.

§10.2 Liveaboardturer er alltid svært utsatt ved dårlig vær. Avgjørelser omkring ruteendringer, retur til havn ol som følge av værforhold fattes ene og alene av fartøyets kaptein. Slike eller andre forhold som kapteinen mener har betydning for fartøyets sikkerhet  gir ikke grunnlag for refusjon.

§10.3 På mange liveaboardbåter er det mulig å dykke med nitrox. Det er normalt tillegg på €5,- per flaske 32 nitrox. På de fleste båtene er det et membranfyllesystem. Ved feil på dette vil det ikke være mulig å dykke nitrox. Dette gir ikke rett til refusjon.

§10.4 Dersom du får problemer må du ta dette opp med mannskapet på båten slik at det kan løses på stedet.

Hoteller

§11.1 Hotellskifte
Det forekommer en sjelden gang at hotellene overbookes. Dersom dette skulle skje forebeholder NaturEventyr AS seg retten til å flytte gjester til et annet hotell med tilsvarende eller høyere standard. Slike endringer gir ikke rett til refusjon. Dersom det ikke er mulig å finne hotell/bosted med tilsvarende eller høyere standard vil gjesten(e) bli flyttet til hotell med lavere standard. Dette gir rett på kompensasjon tilsvarende prisforskjellen på hotell alternativene.

§11.2 Romtype
Alle priser er for dobbel- eller trippelrom. Dersom den reisende bestiller reise alene vil vedkommende måtte betale et tillegg for enkeltrom.

Avgifter

§12.1 På de fleste reisemål må man betale dykkeavgifter. Disse betales direkte til dykkesenteret eller ombord i båten i euro eller USD.
§12.2 En del båter operer med et tillegg som følge av store svingninger i prisen på drivstoff. Siden det ikke er et «fast» beløp må det betales ombord i US$ eller euro.
§12.3 Mange land krever visum ved innreise. Visum løses ved innreise, eller ordnes av NaturEventyr AS. Dette vil fremkomme på fakturaen, eller direkte lokalt ved inn- og eventuelt utreise. Avgiftene endres tidvis uten forvarsel. Da slike endringer er utenfor vår kontroll må eventuelle avgiftsøkninger dekkes av den enkelte gjest.

Reklamasjon

§13.1 Dersom den reisende mener at det foreligger mangler ved reisen må han/hun ta dette opp med mannskapet på båten eller staben på dykkesenteret umiddelbart. Dersom problemet kunne vært løst på plass uten at den reisende har kontaktet overnevnte, bortfaller retten for reklamasjon. Dersom dette skjer etter hjemkomst må klagen fremsettes skriftlig senest en måned etter at reisen er avsluttet.

Tvister

§14.1 Eventuelle tvister kan bringes inn for tvisteløsningsorgan. Ethvert søksmål mot arrangør må gjøres gjennom norsk rett.

§14.1 Det tas forbehold om trykkfeil i kataloger eller på websider.

Bagasjeregler

Hos de fleste flyselskapene er frivekten 20 kg inkludert håndbagasje på maks. 5 kg. Altså 20 kg totalt. De tillatte internasjonale målene på håndbagasjen er 56 x 45 x 25 cm. Noen tillater høyere frivekt og håndbagasje, se tabellen under for mer informasjon eller kontakt oss

Klikk deg videre inn på flyselskapenes egne nettsider i tabellen under. Der finner du detaljert informasjon om bagasjereglene for hvert flyselskap. Kontakt oss dersom du ikke finner ditt flyselskap i tabellen.

Flyselskap Vekt & størrelse Dykkerutstyr
Novair 20 kg inkludert 5 kg håndbagasje maks. 55 x 40 x 22 cm. Hvis reisen varer i 21 dager eller mer er frivekten 30 kg inkl. maks 5 kg håndbagasje. kr. 350,-/strekning
SAS charter 20 kg + 5 kg håndbagasje maks. 55 x 40 x 23 cm. Ved tur/retur reise på 21 dager eller mer er frivekten 30 kg inkl. maks 5 kg håndbagasje. kr. 700,-
Norwegian 20 kg + 10 kg håndbagasje maks. 55 x 40 x 23 cm. kr. 399,-/strekning
Aeroflot 23 kg + 10 kg håndbagasje maks. 55 × 40 × 20 cm. Kontakt flyselskapet
Air France 23 kg + 1 stk. håndbagasje maks. 55 x 25 x 35 cm + 1 hånd-/dataveske som til sammen ikke må veie mer enn 12 kg. Kontakt flyselskapet
KLM 23 kg + 1 stk. håndbagasje maks. 55 x 25 x 35 cm + 1 hånd-/dataveske som til sammen ikke må veie mer enn 12 kg. Kontakt flyselskapet
Thai Airways 30 kg + 7 kg håndbagasje maks. 56 x 45 x 25 cm. Kontakt flyselskapet
Qatar Airways 30 kg + 7 kg håndbagasje maks. 55 x 37 x 25 cm + én håndveske. Kontakt flyselskapet
Emirates 30 kg + 7 kg håndbagasje maks. 55 x 38 x 20 cm. Kontakt flyselskapet
Amisol 20 kg + 5 kg håndbagasje maks. 55 x 40 x 23 cm. Ved tur/retur reise på 21 dager eller mer er frivekten 30 kg inkl. maks 5 kg håndbagasje. €45,-/strekning

Frivekt for sportsutstyr – spesialbagasje

Transport av sportsutstyr – spesialbagasje, herunder dykkerutstyr, er avhengig av bagasjeplassen på flyet, og kun 1 kolli pr. passasjer er tillatt. Betaling for utstyret gjøres ved innsjekking, senest to timer før avgang. Ta vare på kvitteringen, den må vises frem når du sjekker inn på hjemreisen. Du er selv ansvarlig for transporten til og fra hotellet på reisemålet.
• Dykkerutstyr: Maks. 30 kg.
• Sykkel: Maks. 30 kg. NB: Dekkene skal være tomme for luft, pedalene demontert og styret nedskrudd.
• Windsurfing: Maks. 30 kg. NB: Gjelder bare brettet. Maksimumsstørrelse kan variere med flyselskap.
(Maksimumsgrensen kan variere med flyselskap).

Mistet eller ødelagt bagasje

Ved mistet/ødelagt bagasje må dette omgående meldes til flyselskapets representant før man forlater ankomsthallen på flyplassen. Man mottar da ved melding om mistet/ødelagt bagasje en PIR-rapport (Property Irregularity Report) som bekreftelse for mistet/ødelagt bagasje. PIR-rapporten er i alle tilfeller nødvendig ved evt. kompensasjon for mistet/ødelagt bagasje. Ved ødelagt bagasje og eventuelt kompensasjon er flyselskapet ansvarlig for dette.

Ved mistet bagasje og eventuelt kompensasjon vil dette alltid være en forsikringssak. Den reisende må derfor selv ta kontakt med forsikringsselskapet.De ulike forsikringsselskapene har ulike vilkår i forhold til mistet/ødelagt bagasje.

NaturEventyr AS er ikke ansvarlig for mistet bagasje.

Forsikringer

Alle reisende plikter å ha en gyldig reise- og dykkeforsikring. Denne må kunne fremvises på forespørsel. Forsikring kan tegnes før-, eller samtidig med at du kjøper reisen. Vi anbefaler at du tegner en polise hos en av de større reiseforsikringsselskapene. Disse selskapene har forsikringer som dekker både avbestilling ved sykdom, reise og dykking.

tryg.no
gjensidige.no
europeiske.no

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen dekker reisens kostnad dersom du eller en av dine nærmeste skulle bli syk og du derfor ikke kan reise. Dersom du ikke har denne forsikringen må du selv betale hele eller deler av reisen (avhenger av hvor tett opp til avreise du avbestiller)

Reiseforsikring

Reiseforsikringen dekker tap av reisebagasje (merk: ikke dykkerutstyr), ferieavbrudd som følge av sykdom, hjemreise som følge av sykdom og en rekke andre forhold. Kontakt forsikringsselskapet for detaljer.

Dykkeforsikring

Forsikringsselskapene anser dykking som risikosport. I det ligger at vanlige reiseforsikringer ikke dekker skader eller behandling relatert til dykking. Dersom uhellet skulle være ute og du f.eks. må i trykkammer blir det meget kostbart uten forsikring. På en del av reisemålene får du heller ikke dykke uten å ha dykkeforsikring – må kunne forevises. Dersom du vil ha en dykkeforsikring som dekker «alt» skal du tegne en DAN-forsikring.

All informasjon nedenfor gjelder for norske statsborgere

Alle som skal ut å reise må ha gyldig pass. Kontrollér at passet er gyldig under hele reisen; for de fleste land utenfor Schengen må passet være gyldig i 6 måneder etter hjemkomst. Du er selv ansvarlig for å sjekke at passet ditt har riktig gyldighet i forhold til det landet du skal besøke. Ingen sider i passet må på noen måte være skadet; et pass som er ødelagt er ikke gyldig.

NaturEventyr er ikke ansvarlig for følgene av at reisende ikke har gyldig pass eller visum. Det kreves visum for innreise til visse land, og det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig visum. Ved reiser til Sudan ordnes visum av oss.

Disse opplysningene gjelder for norske statsborgere som er født i Norge. Reisende som ikke er norske statsborgere, reisende med norsk fremmedpass og norske statsborgere som er født under en annen nasjonalitet må selv undersøke om de trenger visum og sørge for å ha gyldig innreisetillatelse til landet de skal besøkes. Det søkes om visum/ innreisetillatelse til det enkelte lands ambassade/konsulat.

Vi anbefaler at visum søkes i god tid før avreise. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor.

Klikk på reisemålet du ønsker informasjon om:

Albania
Australia
Bosnia-Hercegovina
Botswana
Bulgaria
Cuba
Danmark
De forente arabiske emirater
Den dominikanske republikk
Egypt
Frankrike
Hellas
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Italia
Jamaica
Jordan
Kina
Kroatia
Kypros
Maldivene
Malta
Marokko
Mauritius
Mexico
Montenegro
Mosambik
Oman
Portugal
Russland
Seychellene
Spania
Sri Lanka
Storbritannia
Sverige
Swaziland
Sør-Afrika
Thailand
Tobago
Tyrkia
Tyskland
Ukraina
Ungarn
USA
Vietnam
Zimbabwe

Reiseråd

Er det trygt å reise til …?

Politisk uro, sykdomer, krigshandlinger, naturkatastrofer og andre hendelser påvirker oss gjennom nyhetsbildet daglig. Det er svært vanskelig, både for den enkelte reisende og for turoperatører,  å vurdere om det er trygt å reise til et område eller ikke. Det som gjennom media kan synes å være omfattene er ofte begrenset til et mindre område.

Utenriksdepartementet med sine ambassader er den institusjon som på en mest mulig objektiv måte kan avgjøre om et område er trygt og reise til eller ikke. Reiseråd og informasjon publiseres på UDs landsider. NaturEventyr AS forholder seg til disse rådene. Dersom du føler usikkerhet, selv etter å ha lest UDs sider, anbefaler vi deg å sjekke også andre lands reiseråd.

Les mer på UDs landsider

Reisemedisin

Mageproblemer, oppkast, «dykkerøre» eller andre mer alvorlige problemer ødelegger lett en fin ferie. Et lite reiseapotek og de riktige vaksinene er en enkel måte å unngå mange plager.

Reisevaksiner

Folkehelse instituttet har en meget god oversikt som viser hvilke vaksine(r) du bør ta før avreise til ulike land, og hva du kan gjøre for å slippe unødvedige plager. Kontakt din lege eller lokale helsestasjon.

Dykkemedisin

Dykking på reise og i tropiske strøk utsetter deg for en del problemer og farer som ikke er like vanlige hjemme.

Trykkfallsyke

På en dykkeferie dykker de fleste langt mer i løpet av få dager enn de normalt gjør hjemme.
Klart varmt vann frister til dypere dykking enn vanlig , og med det høyere nitrogenmetning.
Mange gjentatte dykk over et kort tidsintervall medfører opphoping av nitrogen i kroppens vev, og med dette fare for trykkfallsyke.

Råd for å unngå trykkfallsyke

 1. Bruk DYKKEKOMPUTER, og bruk den riktig! Alltid det dypeste dykket først og gjentatte dykk til en grunnere dybde. Alltid den dypeste delen av dykket først og deretter gradvis grunnere.
 2. Ta ROLIGE oppstigninger (trykkfallsyke utløses ofte ved raske- og litt ukontrollerte oppstigninger)
 3. Ta et SIKKERHETSSTOPP på 5 meter i minst 3 minutter etter alle dykk. Det er ikke «kjedelig» da det er mye fint å se på denne dybden.
 4. Unngå dykking til GRENSEN av tabellen/alogaritmen i dykkekomputeren, eller dykking som gir dekompresjons-stopp.
 5. DEHYDRERING oppstår lett i varmen og når du dykker mye. Det øker faren for trykkfallsyke bedtydelig. Du må drikke mye vann – 4-6 liter per dag! Urinen bør være klar og det er bra hvis du stadig må på toalettet. Hodepine er et tydelig signal på lav væskebalanse. Dersom du har dette; ikke dykk.
 6. Dersom du har NITROXsertifkat, dykk nitrox på lufttabell.
 7. Ikke dykk mindre enn 24 timer før du skal fly.

«Dykkerøre»

Dette er en svært vanlig plage ved mye dykking i tropiske strøk. Du får problemer med å utligne, og ofte irritasjon/smerte i ørene etter dykking. Årsaken er at ørene aldri får tid til å «tørke skikkelig». Saltvannet du hele tiden har litt avr i ørene skaper «glimrende» forhold for bakterievekst og irritasjon.

Råd for å unngå «dykkerøre»

 1. Forsøk å «riste» vannet ut av ørene etter hvert dykk.
 2. Skyld forsiktig med destilert vann etter siste dykk for dagen.
 3. Skaff deg en «øreføner»!
 4. Dersom du vet at du lett får problemer kan du bruke hette for å begrense vannmengden.
 5. Ta med øredråper – Terracortril Polymixin B for bruk dersom problemet oppstår.

Dykkekurs

Alle som skal gå på dykkekurs må levere en egen- og legeerklæring før kurset starter. I noen land godtas kun egenerklæringe, forutsatt at du der bekrefter at du ikke har eller har hatt noen av sykdommene som er listet opp. For din egen sikkerhet anbafaler vi at du uansett legeundersøkelsen. Undersøkelsen kan gjøres av alle allmenpraktiserende leger og skal utføres i henhold til eget skjema. Skjemaet finner du her.

Ofte stilte spørsmål

Q: Hva slags utstyr er inkludert i dykkepakken og på liveaboardturer?
S: Flaske ( for luft) og vektbelte er inkludert på alle turer. På en del turer er også flasker for nitrox en del av pakken. Øvrig utstyr må du ta med eller leie på reisemålet. Merk at leieutstyr må forhåndsbestilles.

Q: Hva trenger jeg av utstyr?
S: ABC (husk våtsokker dersom du har føtter med helstropp), vest, ventilsett, drakt for dykking i varmt vann (se info på den enkelte destinasjon) og dykkekomputer. Hansker og kniv kan du legge igjen hjemme.

Q: Hvor mye vekt kan jeg ta med?
S: Vanligvis 20 kg pluss håndbagasje. Dette varierer imidlertid noe fra flyselskap til flyselskap. I de fleste tilfeller kan du få med dykkerutstyr som spesialbagasje mot en tilleggsavgift. Dette ordnes direkte på flyplassen ved innsjekk. Merk at utstyret må pakkes i egen bag som ikke må inneholde annen bagasje.

Q: Hvilken type kobling må det være på ventilsettet?
S: Klo (yoke) brukes over hele verden. Noen steder har de også flasker med DIN kobling, men vår anbefaling er at du tar med en adapter dersom du har DIN.

Q: Sertifikat og loggbok?
S: På de fleste dykkesentre og liveaboard båter må du dokumentere erfaring. Dersom du ikke har med loggbok kan du risikere å få dykke på kun «enkle» dykkesteder.
Dykkesertifikat du ha med. Uten dette får du ikke dykke i det hele tatt!

Q: Hvor mange dykk er inkludert i dykkepakken?
S: På dagsturer er to dykk per dag inkludert. På liveaboard  3 (4). Husk imidlertid at det som regel er kroppen som setter begrensningen!

Q: Kan jeg ta dykkekurs på liveaboard?
S: Videregående (AOWD) og noen emnekurs kan du ta på liveaboard turer forutsatt at det er en instruktør ombord. Grunnkurs må du ta på et dykkesenter på land.